+ 36 70 384 9002 hello@klubzene.hu

Szerzői jogok

I. Általános szabályok

A KlubZene.hu weboldalon található minden szerzői jogi védelmet élvező mű (fénykép, írás, rovatok címe, adatbázisok, valamint a klubzene.hu domain név) a The Art Galery Kft. szellemi tulajdonát képezi, illetve azok felhasználására vonatkozóan a The Art Galery Kft. a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

A The Art Galery Kft.-nek kizárólagos joga van ezen művek bármely jelenleg ismert módon történő felhasználására, átdolgozására és a felhasználás engedélyezésére.

A KlubZene.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek kizárólag a The Art Galery Kft. előzetes írásbeli engedélyével és/vagy megfelelő mértékű jogdíj megfizetése ellenében használhatók fel.

A The Art Galery Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal bármely részét kivágni, lemásolni és a nyilvánossághoz bármely módon közvetíteni illetve a weboldal felépítését, szerkezetét utánozni. A The Art Galery kft. fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

II. Szabad felhasználás

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan és ahhoz a The Art Galery Kft. engedélye nem szükséges. A KlubZene.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek az alábbi esetekben használhatók fel szabadon:

  • A The Art Galery Kft. a cikkek és egyéb írások idézését legfeljebb az eredeti mű 20%-át meg nem haladó mértékig, a forrás és a szerző valamint az eredeti cím feltüntetésével és a www.klubzene.hu weboldalra mutató egyértelmű hivatkozás feltűntetésével engedélyezi.
  • Természetes személy magáncélra a KlubZene.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művekről másolatot készíthet (nyomtatás, mentés), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.
  • A weboldalon található cikkekre mutató hiperhivatkozás más weboldalon szabadon elhelyezhető.

III. A szerzői jog megsértésének következményei

Jogainak megsértése esetén a The Art Galery Kft. a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – polgári jogi igényeket támaszthat illetve a jogsértő ellen büntetőfeljelentést tehet.

The Art Galery Kft. jogainak megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést követelhet.

Amennyiben a The Art Galery Kft. fent részletezett szerzői jogait az Interneten sértik meg, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jogosult a tárhely-szolgáltatót felhívni a jogellenes tartalom azonnali eltávolítására.

IV. Egyéb rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.

Felhasználók a www.klubzene.hu weboldalra történő belépéssel a fenti feltételeket elfogadják.